Euro Młodzież
euromlodziez.eu

Namaluj plakat na konkurs i wygraj nagrodę!

Konkurs na plakat dla młodych ludzi ma na celu podniesienie świadomości na temat dyskryminacji i aktów nienawiści.

Konkurs na plakat ma na celu promocję tematu antydyskryminacyjnego wśród młodzieży i dzieci. Ma również na celu podniesienie świadomości na temat dyskryminacji różnych grup mniejszościowych.

Jest otwarty dla wszystkich krajów członkowskich UE o dowolnym pochodzeniu etnicznym, wyznaniu, orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Jest podzielony na dwie kategorie wiekowe: 10-14 i 15-18.

Czym jest dyskryminacja

Dyskryminacja to praktyka odmiennego traktowania członków różnych grup społecznych. Słowo to zostało szeroko zdefiniowane jako obejmujące „niesprawiedliwe traktowanie” lub „niesprawiedliwe uprzedzenia” skierowane przeciwko komuś ze względu na przynależność do grupy społecznej np.:

  • rasę,
  • wiek,
  • pochodzenie etniczne,
  • płeć,
  • orientację seksualną.

Dyskryminacja może mieć miejsce w wielu kontekstach i dziedzinach życia, takich jak praktyki zatrudniania, edukacja i mieszkalnictwo. Dyskryminację należy rozumieć jako kwestię systemową, która dotyka wielu ludzi w społeczeństwie i występuje nie tylko w wyraźnych formach.

Uważa się, że każdego dnia na całym świecie dochodzi do około 30 milionów przypadków dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową lub orientację seksualną. Liczba ta pokazuje, jak powszechne jest to zjawisko, biorąc pod uwagę dużą globalną populację.

europejski konkurs komiksu dla mlodziezy

Jak walczyć z dyskryminacją?

Możesz również zwalczać dyskryminację poprzez promowanie równości i działania takie jak wspieranie inicjatyw na rzecz różnorodności lub promowanie równego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników niezależnie od płci lub rasy.

Najlepszym sposobem walki z dyskryminacją jest wdrażanie programów edukacyjnych, które pomagają ludziom zrozumieć różne rodzaje dyskryminacji i co to znaczy szanować innych. Konkursy plastyczne dla dzieci z różnych kręgów kulturowych mogą pokazać różne perspektywy i stać się niezwykłym początkiem do wspólnej walki z uprzedzeniami.

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

Konkurs to nie tylko pokaz talentu i kreatywności, ale także potężne narzędzie edukacyjne do walki z dyskryminacją. Konkurs pogłębia zrozumienie różnych kultur i promuje ideę, że każdy powinien mieć prawo do wolności bycia sobą.

Nadszedł czas, abyśmy wszyscy zjednoczyli się przeciwko dyskryminacji. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, udostępnij ten post na swoich kontach w mediach społecznościowych i rozbudź swoje kreatywne soki!

Konkurs na plakat jest okazją do wyrażenia poparcia dla bycia człowiekiem. Tworzy świadomość wśród społeczeństwa, a także tworzy platformę, na której osoby dyskryminowane mogą dzielić się swoimi przemyśleniami. Być może to Twój plakat zostanie zauważony i stanie się ważnym elementem w walce z uprzedzeniami!

Ostatnie artykuły

Nauka dzieci o równości

Jak uczyć swoje dzieci o równości i prawach człowieka od najmłodszych lat

Równości i praw człowieka należy uczyć dzieci od najmłodszych lat, aby mieć pewność, że wyrosną na myślące i w

Wiecej
Jak mozna walczyc o prawa czlowieka

Jak działać, żeby chronić prawa człowieka?

Istnieje wiele sposobów ochrony praw człowieka, ale najważniejsza jest świadomość ich istnienia. Im więcej wie

Wiecej
Solidarnosc europejska

Czym jest solidarność europejska?

Solidarność europejska to idea, zgodnie z którą każdy człowiek w każdym kraju ma obowiązek pomagać innym w pot

Wiecej