Euro Młodzież
euromlodziez.eu

Baza Wiedzy o Unii EuropejskiejNauka dzieci o równości

Jak uczyć swoje dzieci o równości i prawach człowieka od najmłodszych lat

Równości i praw człowieka należy uczyć dzieci od najmłodszych lat, aby mieć pewność, że wyrosną na myślące i w

Wiecej
Jak mozna walczyc o prawa czlowieka

Jak działać, żeby chronić prawa człowieka?

Istnieje wiele sposobów ochrony praw człowieka, ale najważniejsza jest świadomość ich istnienia. Im więcej wie

Wiecej
Solidarnosc europejska

Czym jest solidarność europejska?

Solidarność europejska to idea, zgodnie z którą każdy człowiek w każdym kraju ma obowiązek pomagać innym w pot

Wiecej
Prawo do rownosci

Czym jest prawo do równego traktowania?

Jest to prawo do równego i sprawiedliwego traktowania, bez dyskryminacji ze względu na takie cechy, jak rasa,

Wiecej
Konwencja Praw Dziecka

Jakie zmiany wprowadziła Konwencja Praw Dziecka w naszym kraju?

Konwencja o Prawach Dziecka została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 roku i ratyfikowan

Wiecej
Jakie sa struktury Unii Europejskiej

Funkcje struktur Unii Europejskiej

Unia Europejska to partnerstwo polityczne i gospodarcze 28 państw w Europie. Jej celem jest poprawa jakości ży

Wiecej
Jakie sa rodzaje dyskryminacji

Różne rodzaje dyskryminacji

Praktyki dyskryminacyjne mogą polegać na zatrudnianiu lub zwalnianiu pracowników, degradowaniu lub awansowaniu

Wiecej
Jak promowac wartosci poprzez sztuke

Jak wykorzystać sztukę do promocji wartości?

Istnieje wiele sposobów promowania wartości poprzez sztukę, na przykład wykorzystywanie jej do szerzenia wiedz

Wiecej
Dlaczego dyskryminacja jest zla

Dlaczego nie można nikogo dyskryminować?

Żyjemy w społeczeństwie, w którym ludzie mają prawo być traktowani z szacunkiem i godnością. Gdzie ludzie są o

Wiecej
Czym sa prawa czlowieka

Co oznacza pojęcie praw człowieka?

Dla większości ludzi odnosi się ona do zbioru praw przysługujących wszystkim ludziom, takich jak prawo do życi

Wiecej
Czym jest Unia Europejska

Unia Europejska - czy warto ją popierać?

Budżet UE wynosi około 155 miliardów euro (184 miliardy dolarów), a jej głównym celem jest osiągnięcie pokoju

Wiecej