Euro Młodzież
euromlodziez.eu
Solidarnosc europejska

Czym jest solidarność europejska?

Solidarność europejska to idea, zgodnie z którą każdy człowiek w każdym kraju ma obowiązek pomagać innym w potrzebie. Oto definicja solidarności: "Fakt współdziałania ludzi dla wspólnej sprawy". Solidarność była naczelną zasadą przyświecającą tworzeniu Unii Europejskiej. UE została założona na zasadach praw człowieka, równości i praworządności. Unia Europejska została zbudowana w oparciu o ideę, że ludzie pracujący razem dla wspólnej sprawy mogą zapewnić lepszą przyszłość dla wszystkich.

Znaczenie integracji europejskiej dla Polski

W ciągu ostatniej dekady Polska odnotowała imponujący wzrost gospodarczy, wynoszący średnio prawie 4 procent rocznie. Wynika to między innymi z integracji Polski z Unią Europejską, która przyczyniła się do stworzenia jednolitego rynku z rozszerzonym handlem i możliwościami inwestycji transgranicznych.

Jako członek UE Polska ma obecnie większy dostęp do 450-milionowego rynku oraz możliwość korzystania z dodatkowych źródeł finansowania za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Jakie są korzyści płynące z solidarności europejskiej?

Solidarność europejska jest kluczowym elementem w stawianiu czoła wielu wyzwaniom, przed którymi stoi dziś Europa - od zmian klimatycznych po kryzys uchodźczy. Solidarność polega na wspólnej pracy, wzajemnym poszanowaniu różnorodności i pomaganiu sobie w razie potrzeby. Chodzi o uznanie, że razem jesteśmy silniejsi niż osobno.

Wspólnota wartości w Europie

Integracja europejska jest szerokim i ciągłym procesem, w którym chodzi o coś więcej niż tylko o jednolity rynek czy walkę ze zmianami klimatu. Chodzi także o pragnienie zacieśnienia więzi między narodami i wspólne poczucie odpowiedzialności za przyszłość drugiej strony.

Z tego powodu ważne jest, aby przyszłe polityki i programy UE były ściśle powiązane z wartościami i obawami jej obywateli.

UE realizuje wiele inicjatyw, które promują jej wartości, takie jak praworządność, działania na rzecz klimatu, prawa człowieka, równość kobiet i mężczyzn, wymiana kulturalna, edukacja i młodzież.

Czym charakteryzuje się solidarność europejska?

Jest to poczucie wspólnoty i wzajemnej odpowiedzialności, które łączy ludzi, czyniąc ich silniejszymi i bardziej odpornymi w obliczu wyzwań naszego ciągle zmieniającego się i wzajemnie powiązanego świata. Solidarność jest spoiwem, które trzyma nasze zróżnicowane społeczeństwa razem i czyni je silniejszymi. Jest to zasada pomagania sobie nawzajem w potrzebie i dzielenia się obowiązkami, niezależnie od tego, kim jesteś i skąd pochodzisz.

Solidarność europejska a kryzys migracyjny

Kryzys, który rozpoczął się w 2015 r. wraz z napływem setek tysięcy uchodźców z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, trwa do dziś. Stał się on poważnym wyzwaniem dla europejskiej solidarności i zdolności UE do kolektywnego działania. Większość państw wchodzących w skład UE zaakceptowała potrzebę współpracy w celu rozwiązania kryzysu, ale kwestią sporną pozostaje zakres, w jakim są one gotowe udzielić pomocy innym krajom - zwłaszcza tym, które znajdują się na pierwszej linii frontu, takim jak Włochy i Grecja.


Komentarze artykułu

Ostatnie artykuły

Nauka dzieci o równości

Jak uczyć swoje dzieci o równości i prawach człowieka od najmłodszych lat

Równości i praw człowieka należy uczyć dzieci od najmłodszych lat, aby mieć pewność, że wyrosną na myślące i w

Wiecej
Jak mozna walczyc o prawa czlowieka

Jak działać, żeby chronić prawa człowieka?

Istnieje wiele sposobów ochrony praw człowieka, ale najważniejsza jest świadomość ich istnienia. Im więcej wie

Wiecej